Hakonen

Hakonen Solutions

Hakonen on jo viidennessä sukupolvessa toimiva suomalainen perheyritys, jonka juuret ulottuvat vuoteen 1918.Toimintamme painottuu yhteistyöhön tuotteita toimittavien yritysten kanssa ja täydentyy merkittävällä
muuttotoiminnalla. Monikymmenvuotiset kumppanuudet ovat osoitus onnistuneesta asiakassuhteiden
hoidosta ja kyvystä kehittyä jatkuvasti vastaamaan ajan haasteita.

Hakosen noin 300 ammattilaisen organisaatio keskittyy tänään Palvelevaan logistiikkaan.
Palvelun kohteina ovat niin kodit kun yritykset.

Olemme saavuttaneet 20 miljoonan euron liikevaihdon vuositason ja keskitämme tällä hetkellä voimavaroja
henkilökunnan kouluttamiseen, ICT-järjestelmien kehittämiseen ja palvelumme tuotteistamiseen.

Katso esitteemme! www.esitteemme.fi/hakonensolutions_fi/WebView

Menestyja_-sarja_2013-2015_60p.png