Johtoryhmä

joka vastaa Hakosen liiketoimintojen kehittämisestä ja operatiivisesta toiminnasta.

 
Johtoryhmä:
• toimitusjohtaja Juha Wallin 
• kehitysjohtaja Johannes Stenius
• palvelutuotannon johtaja, Logistics Peter Cooper
• liiketoimintajohtaja, Technics Ari Myllymäki
• henkilöstöpäällikkö Jenni Toivonen