Ympäristö

Missioomme liittyy vahva sitoutuminen vastuulliseen toimintaan ympäristömme ja yhteiskuntamme hyväksiPäästöjen jatkuva vähentäminen
  • Käytämme uusia ja aina oikean kokoisia ajoneuvoja.
  • Suunnittelemme ajoreitit mahdollisimman tehokkaiksi.
  • Pidämme säännöllisiä ajotapakoulutuspäiviä.
  • Rekisteröimme tyhjäkäynnit ja ylikierrokset.
  • Pienhiukkaspäästöjen vähentämiseksi käytämme edistyksellisiä suodattimia.

Turvallisuuden edistäminen
  • Kiinnitämme jatkuvasti huomiota jalankulkijoiden sekä kanssa-autoilijoiden turvallisuuteen.
  • Käytämme huollettuja ja oikeanlaisia varusteita kaikissa työympäristöissämme.
  • Koulutamme henkilökuntamme valppauteen, ja opetamme heille fyysisen työn tekniikoita.

Kierrätysajattelu ja hyötyjätteet
  • Kierrätämme käytöstä poistetut tuotteet ja suojamateriaalit.
  • Yli 99 % keräämistämme jätteistä hyödynnetään tai otetaan uusiokäyttöön. Lajittelemme
    mm. pahvin, energiajätteen, puun, metallin ja elektroniikan – niin kentällä kuin
    toimistoissa. Kylmälaitteillekin on oma kierrätyspolkunsa.
  • Toimistoissa olemme vähentäneet paperijätteet siirtymällä yhä enemmän sähköisten
    dokumenttien käyttöön.


Teemme ympäristötyötämme tiiviisti yhdessä yhteistyökumppanimme kanssa,
joille olemme kehittäneet monipuoliset seurantatyökalut.

Saimme ensimmäisenä kuljetusyrityksenä Suomessa Ekokompassi-ympäristösertifikaatin.