Vår vision

Hakonens vision är att vara föregångare inom Betjänande logistik och marknadsledare inom utvalda segment.
Vi uppnår vår vision genom att hjälpa våra partners till framgång och genom att eliminera våra kunders bekymmer.
 

Våra centrala värden

Vi värnar om dessa värden: Inriktning på människor, Kundorientering, Professionalism och Viljan att vara avvikande.