Hakonen Solutions

Hakonen är ett finskt familjeföretag som redan är verksamt i femte generationen, och vars rötter går tillbaka till 1918.Vår verksamhet är inriktad på samarbete med företag som levererar produkter och kompletteras med en betydande
flyttverksamhet. Våra partnerskap som har existerat i tiotals år är ett bevis på lyckade kundrelationer
och förmågan att ständigt utvecklas för att möta tidens utmaningar.

Hakonens expertorganisation som består av mer än personer fokuserar idag på konceptet Betjänande logistik
Servicens målobjekt är både hem och företag.

Vi har uppnått en årsomsättning på 18 miljoner euro och för närvarande fokuserar vi våra resurser
på utbildning av personalen, på utveckling av ICT-systemen och på produktifieringen av våra tjänster.