Ledningsgruppen

som är ansvarig för utvecklingen av Hakonens affärsverksamhet och den operativa verksamheten.Carl-Erik Kortman, VD
Tauno Maksniemi, Servicedirektör
Johannes Stenius, Direktör för finans, ICT & HR