Ledningsgruppen

som är ansvarig för utvecklingen av Hakonens affärsverksamhet och den operativa verksamheten.