Service av hushållsapparatet - Livscykeltjänster för hushållsapparater

Service av hushållsapparater

Heltäckande servicekoncept

Vi har utvecklat en unik tjänst och ett heltäckande servicekoncept för service av hushållsapparater och leverans av utrustning till kunden. Enkelhet och tillförlitlighet är de viktigaste faktorerna för våra kunder och vi har lyckats uppfylla våra kunders önskemål genom åren mycket väl.

Nya hushållsapparater

Vi levererar nya hushållsapparater som nyckelfärdiga lösningar. Vi hanterar hela livscykeln för hushållsapparater - leveranser av nya, service och återvinning. Vi är en betydande leverantör också vid installation av ny utrustning.

Livscykeln

Vi behärskar hela livscykeln för nya hushållsapparater, leveransen, servicen och återvinningen av dem.

Systemet

I systemet följer vi alla arbetsfaser och upprätthåller också en lägenhetsspecifik enhetsdatabas.