Last mile-tjänsten

Vår Last mile-tjänst har utvecklats för företag som levererar produkter för hem och företag,
och i allt större utsträckning färdigt monterade för att underlätta människors liv.

Vi har i samarbete med vissa tillverkare tagit vår Last mile-tjänst ett steg längre
och den omfattar nu både försäljning och eftermarknad.

Last mile är en människocentrerad tjänst där människan alltid står i centrum. Våra experter kartlägger tillsammans
med våra kunder deras nuvarande servicebehov och deras utvecklingsönskemål. Vi skapade en modulär serviceplattform,
från vilken företagen kan expandera och utvecklas.

Vi uppnår vår vision genom att hjälpa våra partners till framgång och genom att eliminera våra kunders bekymmer.

Bekanta dig med våra tjänster: