Vi erbjuder företagen anpassade
heltäckande servicelösningar.

Leveranserna av krävande produkter och installationerna av dem samt de besvärliga monteringsplatserna kräver
omfattande teknisk kompetens av våra experter och våra kunder uppskattar servicementaliteten.
Vår lösning är Hakonens betjänande logistik.

Vi har delat in våra tjänster i två produktfamiljer. Läs mer om Last mile och In house.