Tjänster för företag

"Vi betjänar våra företagskunder, som levererar produkter till företag.
Läs mer om vår Last Mile -tjänst och vår In house -tjänst ".

Vi fungerar också som samarbetspartner i företagens interna
transporter såsom flyttningar, expresstransporter
eller mellan olika verksamhetspunkter.
Vi är som en del av kundens blodcirkulation.

"Hakonen tog hand om vår företagsflyttning och
hopmonteringen av möblerna med den bästa
tjänsteattityden. "