Vårt mål är alltid en
nöjd slutkund

Hakonen en stark affärskunnande för att garantera förståelse av olika servicebehov både små och stora företag. Hakonens starka företagskompetens garanterar förståelsen för de olika tjänstebehoven i såväl små som stora företag.
Vi erbjuder företag med ett brett kunnande, kundanpassade serviceprodukter samt tillräckliga resurser.

Målet är alltid en nöjd slutkund, både hemma eller i företaget.

Ring oss och fråga mer. Tel. 020 160 5000.