Kontorsteknik

Vi levererar krävande leveranser av kontorsteknik och -möbler
montering och eftervård.


- Förinstallation och programmering av kontorsteknik.
- Stora och tunga skrivare förs till våningar med hiss eller längs trappor.
- Installation av utrustningen för bruksanvändning, användarutbildning och återvinning av gammal utrustning.
- Projektmontering av kontorsmöbler och enskilda justeringar.
- Hantering av stora massor och bruksunderhåll.
- Återvinning i slutet av livscykeln.