Nyheter


Pappersinsamlingens datasäkerhetstransporter överflyttas till transportpartners i huvudstadsregionen, Vasa och Kuopio

17 dec 2013

Paperinkeräys Oy som tillhandahåller riksomfattande återvinnings- och miljöservicetjänster outsourcar sina datasäkerhetstransporter inom huvudstadsregionen samt i Vasa och i Kuopio till noggrant utvalda transportpartners från och med 1.1.2014. De nya partnerna i Vasa och Kuopio är HHH Group Oy och i huvudstadsregionen Hakonen Solutions Oy.

"Förändringen är en del av genomförandet av vår strategi. Enligt den är Paperinkeräys ett logistikföretag, inte ett transportföretag. Vi är ansvariga för insamlingen och återvinningen av kundernas material. Vi maximerar inte, utan vi optimerar tömningsintervallen och körsträckorna. I detta fall är det mest effektivt att utnyttja partners som specialiserade transporterna", berättar Paperinkeräys kundrelationsdirektör Karel Nieminen.

"Hakonen Solutions erbjuder sina kunder skräddarsydda och heltäckande servicelösningar som stöder utvecklingen och expansionen av Paperinkeräys serviceaffärsverksamhet i huvudstadsregionen", berättar Paperinkeräys transportchef Tero Peltomäki.

Enligt Pelomäki kan Hakonen Solutions också fortsättningen utnyttja Paperinkeräys kompetens inom miljö- och säkerhetsbranschen för att utveckla sina kundrelationer. I synnerhet Hakonens företagsflyttjänster samt butikslogistiktjänster ger båda parterna goda möjligheter att erbjuda en bredare helhetstjänst än tidigare.

Vaasan Tietoturvakuljetukset överflyttas till HHH Group Oy. Till samma avtal ansluts också datasäkerhetstransporterna i enheten i Kuopio, och som en följd av detta ansvarar HHH Group Oy datasäkerhetstransporterna i hela Mellanfinland. För Kuopios del träder ändringen i kraft från och med 22.1.2014. HHH Saari handhar redan nu datasäkerhetstransporterna i Jyväskylä.

"Keski-Suomen Tavaralähetit, som ingår i HHH Group Oy, har alltsedan år 2002 producerat datasäkerhetstransporterna för Paperinkeräys i Jyväsregionen, med andra erfarenhet och kompetens inom branschen finns redan från tidigare", säger Peltomäki från Paperinkeräys.

"Vi ser fram emot de nya möjligheterna som det fördjupade samarbetet medför. Genom ett sådant samarbete är möjligt för båda parterna att utveckla sin egen affärsverksamhet och samtidigt skapa ett tydligt mervärde för kunderna", berättar Marko Mikkiläverkställande direktören i HHH Group.


Mer information:

direktör, kundrelationer Karel Nieminen, Paperinkeräys Oy, tel. 040 768 5594, karel.nieminen@paperinkerays.fi

affärsverksamhetschef Tomi Siltanen, Hakonen Solutions Oy, tel. 0400 708163,
tomi.siltamies@hakonen.fi

verkställande direktör Marko MikkiläHHH Group Oy, tel. 040 673 0800, marko.mikkila@hhhgroup.fi

I år fyller Paperinkeräys 70 år.Koncernen erbjuder företag och organisationer omfattande och tillförlitliga återvinnings- och miljöservicetjänster samt produkter över hela Finland. Paperinkeräys Oy, som ägs och är grundat av skogsindustrin år 1943, bär även producentansvaret för returpapper i hela landet.
Företagen inom koncernen köper, behandlar och säljer begagnade material och produkter som råvaror, energi och för återanvändning. Materialet behandlas i 21 produktionsenheter som säljs till bland annat skogsindustrin. Produkterna är till exempel begagnade lastpallar samt biobränslen och återvunna bränslen.

Hakonen Solutions Oy är ett år 1918 gundat familjeföretag och ett av Finlands äldsta logistikföretag. Företaget är en föregångare inom betjänande logistik och informationshanteringssystem som fungerar inom kundgränssnittet, ett företag vars omsättning, resultat och antalet anställda ständigt ökar. Hakonen Solutions sysselsätter mer än 250 personer inom serviceyrken.

HHH Group Oy tillhandahåller bud- och kurirtjänster samt express- och specialtransporter både lokalt och genom sitt riksomfattande nätverk. Det inhemska familjeföretaget har vuxit till den nuvarande servicehelheten under de senaste decennierna. HHH Groups serviceenheter är Lähettiykkönen i Åbo, LähettiPlussa i Tammerfors samt Tavaralähetit och Red One i Jyväskylä.