touchme_2_bann.png

Bokningssystem

Med våra boknings- och tillträdessystemen bokar vi och övervakar
användningen av utrymmen och utrustning. Allt detta kan naturligtvis också göras via Internet.


Vi erbjuder boknings- och tillträdessystem för fastigheter. Övervakningslösningarna för bokning och användning av gemensamma utrymmen
lämpar sig för alla typer av objekt. Användningsturerna för fastighetstvätterier, konferensrum eller hobbyutrymmen
och bokningen och felanvändningen av dem är goda exempelobjekt.

Med systemen administrerar man till exempel användningen av tvätteriets maskiner. Med dem kan man också styra utrymmenas
el och dörrar. Våra professionella montörer planerar en modern och funktionell lösning
för så gott som alla typer av objekt.