Vår mission innebär ett starkt engagemang för en ansvarsfull verksamhet till förmån för vår miljö och vårt samhälleKontinuerlig minskning av utsläppen
 • Vi kör med nya fordon som alltid är av rätt storlek.
 • Vi planerarar körrutterna så att de är så effektiva som möjligt.
 • Vi ordnar regelbundet utbildningsdagar om körsätt.
 • Vi registrerar tomgång och övervarv.
 • För att minska partikelutsläppen, använder vi avancerade filter.

Främjande av säkerheten
 • Vi fäster ständigt uppmärksamheten vid fotgängarnas och de andra bilförarnas säkerhet.
 • Vi använder servad och rätt dimensionerad utrustning i varje arbetsmiljö.
 • Vi utbildar vår personal att vara alert och vi lär dem tekniker för fysiskt arbete.

Återvinningstänkande och återvinningsbart avfall
 • Vi återvinner kasserade produkter och skyddsmaterial.
 • Mer än 99 % av avfallet som vi samlar in går till återvinning. Vi sorterar
  bl.a. kartong, energiavfall, trä, metall och elektronik - såväl på fältet
  som på kontoren. Kylutrustningar har sin egen återvinningsrutt.
 • På kontoren har vi minskat pappersavfallet genom att alltmer övergå till elektroniska
  dokument.


Vi utför vårt miljöarbete i nära samarbete med våra samarbetspartners,
för vilka vi har utvecklat mångsidiga uppföljningsverktyg.

Vi var det första transportföretaget i Finland som erhöll EU:s miljöcertifiering EcoCompass.