Företagsflytter / Kontorsflytter

Vi anpassar varje flytt enligt våra kunders behov.
I företagsflytten träffas både professionalism och förtroende.

Såhär fortskrider din flytt

  1. Tillsammans skapar vi idéer hur projektet ska genomföras.
  2. Våra experter planerar flytten på basen av gemensamt definierade kritiska parametrar.
  3. Vi slår fast tidtabellen och vi reserverar den nödvändiga personalen och utrustningen samt förnödenheterna som behövs för flytten
  4. Med dessa riktlinjer och de nödvändiga förberedelserna säkerställer vi att flytten genomförs på önskat sätt.
  5. På flyttdagen finns professionell arbetsledning, koordinering av situationer samt rapportering som säkerställer
    kundens lyckade flytt.
  6. Genom ergonomiska justeringar och önskade ändringsarbeten säkerställer vi att personalen trivs i de nya utrymmena.
Se de övriga transporttjänsterna

 

Beställ företagsflytt